De WOZ-waarde van je woning controleren; de beste tips

De WOZ-waarde van woningen is openbaar beschikbaar. Je kunt die via het WOZ waardeloket  zelf opvragen. Niet alle gemeenten zijn aangesloten op dit loket, maar in dat geval geeft de gemeente op zijn eigen website aan hoe je de WOZ informatie kunt opvragen. Ook het taxatieverslag van je woning kun je bij de gemeente opvragen. Daar staat in met welke panden jouw woning is vergeleken. Tenslotte kan het kadaster koopsominformatie verstrekken. Al die gegevens kun je gebruiken om jouw woning te vergelijken met de verkoopprijs van gelijksoortige woningen rondom de peildatum. Mogelijk kun je zo de WOZ-waarde verlagen.

Informatie uit het taxatieverslag

Van elke woning waarvan de gemeente de WOZ-waarde bepaald heeft, is het taxatieverslag beschikbaar. In dat verslag is terug te vinden hoe de gemeente aan de WOZ-waarde komt. Er is bijvoorbeeld te vinden met welke woningen jouw woning is vergeleken. Door jouw woning zelf ook naast die vergelijkingswoningen te leggen ontdek je welke verschillen er zijn. Soms is dat aanleiding om daar bezwaar tegen te maken. Zoals waar het gaat om de buurt waar je woning staat, de staat van onderhoud, eventuele overlast van wegen, scholen, industrie, uitgaansverkeer of buren. Kortom, op alle punten waarin jouw woning verschilt met de vergelijkingswoningen.

Kadasterinformatie gebruiken

Het is verstandig om niet alleen de Kadasterinformatie over je eigen woning op te vragen, maar ook die van andere woningen. Met deze informatie kun je beoordelen in hoeverre een woning lijkt op jouw woning. Dat is nuttig, want dan kun je je woning vergelijken met andere woningen dan de gemeente heeft gedaan. Een handige tool daarbij is de koopsominformatie. Daarmee kun je de waarde van jouw woning vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het Kadaster laat de prijzen zien van woningen die tot vijf jaar geleden zijn verkocht.

WOZ-waarde via WOZ waardeloket

Het heeft niet alleen zin om met de gegevens van het Kadaster de verkoopprijzen te vergelijken, maar ook om met behulp van het WOZ waardeloket de WOZ-waarde van andere woningen te vergelijken. Op het waardeloket zijn, behalve de WOZ-waarde, ook bouwjaar en oppervlakte ter inzage. Als je die informatie samenvoegt met de informatie van het Kadaster, krijg je al een flink aantal kenmerken, op basis waarvan je de taxatie van de gemeente kunt beoordelen. Omdat jouw informatie waarschijnlijk meer details heeft, kan het bijna niet anders dan dat je redenen zult vinden om bezwaar aan te tekenen.

Zoveel mogelijk informatie verzamelen

Als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde van jouw woning is het zaak om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Een goede tip is het om makelaarssites te gebruiken. De gegevens van woningen die zijn verkocht en op jouw woning lijken, blijven daar vaak nog jarenlang zichtbaar. Vooral fotomateriaal is een goede informatiebron. Daarnaast is het goed om je gezonde verstand te gebruiken. Als je dingen aan jouw woning constateert, waarvan jij denkt dat de prijs daardoor zal dalen, kun je ze in je bezwaarschrift zetten. Als je dat ingewikkeld vindt, kun je dat ook voor je laten doen door een gespecialiseerde partij, zoals kosteloosbezwaar.nl. Door een slimme constructie is dit geheel gratis; de door de WOZ-specialist gemaakte juridische kosten moeten namelijk worden gedekt door de gemeente, wanneer het verzoek wordt gehonoreerd. Als het verzoek wordt afgewezen, dan brengt Kosteloosbezwaar daar volgens het ‘no cure no pay’ principe geen kosten voor in rekening.