Wat is een MJOP?

Een meerjarenonderhoudsplan (afgekort: MJOP) is een rapport dat is gemaakt naar aanleiding van een inspectie binnen je bedrijf, waarin staat beschreven welk onderhoud er waar plaats zal moeten vinden en vooral wat dit zal kosten. Hierbij zijn er drie elementen van groot belang:

  1. Het bouwgedeelte: er moet aangegeven worden over welk bouwdeel het gaat
  2. De cyclus: in het MJOP moet je kunnen zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee zal gaan en dus wanneer er weer herstel of vervanging plaats zal moeten vinden
  3. De kosten: hoeveel zullen de kosten van het herstel of de vervanging van de bouwdelen bedragen?

Het is dan ook belangrijk dat alle bouwdelen die aanwezig zijn in jouw bedrijf mee worden genomen in het MJOP. Zo wordt een plan vaak gemaakt voor een periode van tien jaar. Ook is het slim om altijd het MJOP te laten combineren met een conditiemeting. In deze conditiemeting staat namelijk voor alle in het MJOP genoteerde bouwdelen vermeld of ze wellicht al direct onderhoud nodig zullen hebben. Er wordt namelijk in het cyclus-gedeelte van een MJOP alleen gekeken naar de gemiddelde levensduur van de bouwdelen en niet naar de staat waarin ze op het moment in verkeren: dit kan een vertekend beeld opleveren.

Dagelijks technisch beheer is ook belangrijk om te regelen. Zo wordt je vastgoed beheerd, gecontroleerd en daarnaast ook onderhouden. Storingsmeldingen zullen snel worden verholpen, het proces van storingsafhandelingen zullen altijd en melders zullen altijd worden geupdate wanneer nodig.

Voor elke VvE is het wettelijk verplicht om jaarlijks een gedeelte te sparen om zo een onderhoudsreserve op te bouwen. Je moet genoeg geld sparen om je pand dus goed te kunnen onderhouden. Door middel van een MJOP wordt het makkelijker om de juiste hoogte van deze onderhoudsreserve te bepalen. Er staat in de wet nergens expliciet beschreven hoe hoog het reservefonds zal moeten zijn, al moet het wel voldoende bedragen om het noodzakelijke onderhoud te kunnen betalen.