Een kooiladder: wel of geen kooi benodigd?

Iedereen heeft vast wel eens de ladders gezien die aan de buitenkant van gebouwen zijn bevestigd. Deze ladders heten ook wel kooiladders. Juist omdat niet iedereen dagelijks op deze ladders klimt, wordt vaak niet beseft dat deze trappen toch wel degelijk gevaarlijk kunnen zijn. Vooral wanneer de trap tot een grote hoogte reikt, wordt pas beseft dat je toch wel degelijk van zo’n trap kan vallen. En dan val je hard. Daarom is valbeveiliging zo belangrijk bij de kooiladder. Hoe komt deze valbeveiliging tot stand en wanneer is een kooi verplicht bij een kooiladder?

Welke eisen worden vastgesteld aan de kooiladder?

Volgens de norm EN-ISO 14122-4 genaamd ‘Veiligheid van machines – Permanente toegang Deel 4: vaste ladders’ zijn er vele eisen gesteld aan een vaste trap, ofwel de kooiladder. Een dergelijke vaste ladder moet wel over een kooi beschikken en deze kooi begint vanaf 2,2 meter vanaf de grond. Hierdoor kan de kooiladder veilig worden beklommen, maar stoot je tegelijkertijd ook niet je hoofd tijdens het beklimmen. Ook moet de kooi van de kooiladder doorlopen tot 1,1 meter boven het aankomstniveau van de ladder. Op deze manier sluit de ladder aan bij het leuningwerk dat verplicht is op hogere niveaus. Bij risicoverhogende omstandigheden, openingen, sparingen of bij 2,5 meter hoogte moet de valbeveiliging vergroot worden. Dan moet er voor een kooi worden gekozen die tussen de 2,2 en 3 meter begint.

Bijkomende regelgeving voor kooiladders aan de bovenkant

Volgens dezelfde ISO norm is het van belang dat bij bereiken van een aankomstniveau de kooiladder wordt voorzien van een leuning aan beide kanten. Deze te plaatsen leuning moet aan iedere kant minimaal 1,5 meter lang zijn om zo de veiligheid te garanderen bij het verlaten van de kooi. Bovenaan de kooiladder is het ook verplicht een veiligheidspoort te plaatsen die zelfsluitend is. Zo wordt gegarandeerd dat de persoon die de trap heeft beklommen niet toevallig terug kan vallen.

Extra regels bij lange kooiladders

Ook zijn er nog enkele regels die bijkomend zijn voor kooiladders wanneer deze zeer lang zijn. Onder zeer lang wordt een lengte verstaan van rond de 10 meter. Volgens de EN-ISO norm 14122-4 is het namelijk verplicht om kooiladders vanaf 10 meter te voorzien van rustbordes bij iedere 6 meter die ook voorzien is van een leuning.